PER LA LLIBERTAT

PER LA LLIBERTAT D'INFORMACIÓ I D'EXPRESSIÓ

SÍ A TV3 AL PRINCIPAT, AL PAÍS VALENCIÀ I A TOTS ELS PAÏSOS CATALANS