"OBERT" AL CENTRE HISTÒRIC?


Article del Casal Ocell Negre analitzant la iniciativa de la Paeria Centre històric "Obert":

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Lleida l' "Obert" del Centre Històric, una bona iniciativa per acostar els ciutadans de Lleida al casc antic i activar el barri amb activitats culturals al carrer. Tot i valorar positivament l’encert d’aquesta idea, des del Casal Ocell Negre, amb seu al casc antic i on hi desenvolupem diverses activitats al llarg de tot l’any, no acabem de tenir clar què és el que es vol donar a conèixer del Centre Històric i de quina manera l’Obert mostra realment la realitat del barri en la seva totalitat.

Sense conèixer com s'ha establert la programació d'activitats, perquè no n'hem estat informats, tenim certa sensació que hi han mancat tot un seguit d’entitats a l’hora de participar d’aquest cap de setmana. Trobem a faltar la presència de col·lectius que treballen en l'espai més estrictament social del barri. Si ens fixem bé amb el programa, les persones nouvingudes per exemple no hi són representades. Encara que no estiguin organitzats amb associacions o encara que hagin declinat participar en l’Obert, pensem que és cabdal que hi participin d’una manera o altra, viuen al barri i creiem que s’ha de fer un esforç en motivar la integració i participació activa dels nouvinguts. Una participació motivada a través d'iniciatives puntuals com l'Obert, com des d'altres espais teòricament més estables com el consell territorial de participació del casc antic.

També caldria discutir sobre el fet que es doni tan protagonisme a entitats religioses d'una confessió determinada. En primer lloc perquè són poc representatives de la realitat actual del barri, i en segon lloc perquè no és feina de l’administració pública, fer difusió d’entitats religioses si no és d'acord amb un criteri estrictament cultural i equitatiu al conjunt de religions que conviuen al barri.


D'altra banda és ben sabut que el Centre Històric té problemes greus de pobresa, marginació i exclusió social, però qui posa de manifest aquestes problemàtiques? Quina és la inversió social i cultural la resta de l’any? Potser també seria interessant, al nostre entendre, que l’”Obert” més enllà de la seva motivació estrictament festiva i, insistim, que celebrem com a iniciativa de dinamització de la zona, hauria de prendre un caràcter no només lúdic sinó també com a espai de reflexió per al barri. Un espai que propositivament permeti repensar aquells elements que esdevenen crucials en el dia a dia del barri, i on nombroses entitats hi tenen molt a dir.

El casc antic és un barri amb nombrosos conflictes socials i de pobresa, s’hi ha aplicat la filosofia del canvi a través de noves edificacions, d'un buscat canvi d'imatge poc a veure amb la seva històrica identitat, a través de les lleis del civisme i la construcció d'espais de luxe com el Parador Nacional, etc. però no pas buscant solucions als problemes reals que demanen de mesures molt menys públiques i d'aparador, i sí d'un treball comunitari molt més intens que esdevé un repte de cohesió social.

Organitzar un cap de setmana festiu i culturalment actiu és positiu pel barri, per això considerem l'Obert una bona iniciativa per a donar a conèixer el casc antic, però creiem que no s'acaba d'ajustar a la realitat. És per això, que animem als organitzadors de l’acte a que en properes edicions es vetlli per promoure una proposta més inclusiva, i fer un cap de setmana on realment puguem sortir totes i tots al carrer per gaudir del nostre centre històric, nosaltres hi serem.


Casal Ocell Negre
Setembre de 2011, Lleida, Països Catalans